Selvværd og selvtillid

Lavt selvværd kan defineres som en negativ vurdering af eget værd som menneske - altså som en negativ selvopfattelse. Ofte hænger lavt selvværd sammen med manglende selvtillid, som er en manglende tro på egne evner eller færdigheder, som kan give anledning til decideret angst og depression.

Lavt selvværd kan på den måde medføre, at man har svært ved at knytte sig til andre mennesker, undgår eller har det skidt med andre mennesker og eksamener. Omvendt kan lavt selvværd også medføre, at man er drevet af frygt for ikke at være god nok, og derfor hænger man hårdt i, forsøger at være perfekt i alt, gøre alle tilfredse og generelt klare sig fejlfrit.

Lavt selvværd er ofte karakteriseret ved tanker som "Er jeg nu god nok?", "Hvad synes de nu om det?", "Gjorde jeg det godt nok?" eller leveregler som "Hvis jeg ikke er 100 % perfekt, er jeg en fiasko".

Vi hjælper dig til bedre selvværd/selvtillid

Hos MEDURA Hypnoterapi arbejder vi både med din selvtillid og dit selvværd for at styrke dig på begge områder. Vi fokuserer primært på selvværdet, da det er langt vigtigere end selvtilliden, som meget nemmere opbygges, når selvværdet er iorden. Via hypnoterapi kan vi gå tilbage i tid og rydde op i gamle negative følelser og oplevelser. Samtidig lærer vi dig, at holde mere af dig selv, respektere dig selv mere og give dig selv mere kærlighed.

Herudover gør vi dig mere fokuseret på, at opnå dine mål, forbedre dit liv, motivere dig mere til, at opnå dine mål. Vi sørger for, du både kommer til at tro på, at du kan opnå dine mål og at du fortjener, at opnå dem.

Opbygning af selvværd er en proces, som for alle mennesker fortsætter hele livet, men man kan styrke det virkelig meget på kort tid med hypnose og hypnoterapi. Du kan lære selvhypnose, så du selv kan fortsætte og yderligere forstærke din positive udvikling for dig selv.

Selvværd og selvtillid er, den vigtigste og mest betydningsfulde problemstilling et menneske overhovedet har, fordi det er så vigtigt for, hvor godt man har det og hvor lykkelig man er.