Smertelindring

Studier og praktiske forsøg viser, at hypnose og hypnoterapi i flere tilfælde kan påvirke vores opfattelse af smerter på flere fronter.  Hypnose anvendes til smertebehandling og smertelindring, hvor du selv skal være aktiv. Du kan være præventiv i din behandling eller bedring. Du reducerer dit behov for smertestillende medicin, og mindsker risikoen for afhængighed. Du øger din styrke for positiv tænkning, og motivere dig selv til at reagere på stress og smerte på en positiv måde. Via hypnose, kan du være mere fokuseret på dine følelser og blive forbundet til din evne til at helbrede. (Læs også hvordan man nu bruger hypnose i sundhedsvæsenet.)

Årsag til smerten

Krop og sind hænger uløseligt sammen i et netværk af bevidste og mere ubevidste forbindelser. Underbevidstheden kommunikerer nogen gange meget kontant og fysisk, hvis et vigtig budskab ikke er blevet forstået. Allergi er et godt eksempel på hvordan det ubevidste “fortæller” det bevidste sind, at der er noget, som ikke er blevet forstået eller erkendt. Årsagen til allergien er ganske enkel funderet i en underliggende psykologisk blokering. Hypnoterapi kan skabe kontakt til blokeringen og dermed opløse den oprindelige årsag.

Smerter kan naturligvis også have deres ophav i noget fysisk, som f.eks. en ulykke men kan efterfølgende igen være forstærket af psykologiske aspekter fra traumet. Fantomsmerter er et eksempel på hvordan kroppen stadig tror at den kan have ondt et sted, som ikke findes mere.

Derfor er vi altid forsigtige med brugen af hypnose til smertebehandling, fordi der altid er en årsag til smerter. Smerter bør betragtes som en vigtig meddelelse, der fortæller, at der er noget galt, sådan som en sports-skade; helt at udelukke den smerte ville være en fejltagelse og kan føre til en større og værre skade.

Hypnose sessionen ved smertelindring

Under hypnose sessionerne vil vi tale til dig og du vil lytte til vores vejledning af dit  underbevidste sind, og vejledningen styrkes ved at du lytter til afslappende musik og en rolig stemme. Du vil blive i stand til at ændre din opfattelse af smerten, ved at ændre dit underbevidste sind og lette muskulære spændinger og angst.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om hvordan vi evt. kan hjælpe dig til færre smerter