Stress

Har du stress? Føler du dig stresset? Mangler du redskaber til stresshåndtering i hverdagen? I vores kompetencesamfund er der nok at gøre. Der er mange idealer og mange opgaver, og over 40 procent af den voksne danske befolkning har i kortere eller længere tid været sygemeldt på grund af stress. Så stress er blevet en faktor, man ikke bør underkende.
 
Alle ved, at stress og det at være stresset kan stamme fra flere livsområder. Stress kan udløses grundet arbejde, stress kan udløses via et dårligt fungerende parforhold eller familieliv, stress kan skyldes økonomiske problemer, stress kan skyldes, at man gaber over for meget i fritiden – og stress kan udløses af humørsvingninger og et lavt/svækket selvværd. 

Hypnoterapi hjælper dig til at få overblik

Med hypnoterapi og hypnose alene kan vi ikke fjerne din stress. Den bringer dig i den dybt afslappede tilstand, som dit system ikke kommer i af sig selv, når du er stresset. Hypnosen gør desuden det, at de ressourcer, du mangler, aktiveres og integreres, så du både i tanker, krop og følelser bringes i ligevægt, især hvis du kontinuerligt modtager hypnose.

Hypnose formår at aktivere din evne til at danne overblik, din evne til med tålmodighed og tillid at tage et skridt ad ganen, din evne til at mærke, hvad du har behov for, og din evne til at skelne, så arbejdsopgaver eller krav ikke kommer til at styre dit liv, men så det er dig, der styrer.

Stress SKAL behandles

Vær klar over, at stress, hvis den ikke behandles kan skabe såvel søvnforstyrrelser, humørsvingninger, intolerance, smerter og dermed føre til så dårlig en livskvalitet, at sygdom, skilsmisse og andre katastrofelignende fænomener alt for hastigt nærer sig. Det at modtage hypnose fjerner ikke alle de bevidste valg, du skal foretage dig, hvis du er stresset. Du bliver nødt til at gøre dig klart, hvad du skal undgå for igen at kunne opnå og bevare det, der virkeligt har værdi for dig.

Så hvis du mangler hjælp til at håndtere din stress, så kontakt os allerede i dag.