Hypnose

Behandling med hypnose går efter, at arbejde direkte med en persons underbevidste og ubevidste sind og der igennem påvirke følelser, tanker og adfærd. I dag ved man, at mange af de ting som et menneske føler, tænker og gør er styret af både det bevidste og det ikke-bevidste (altså det underbevidste og de ubevidste processer). Så mange ting foregår i virkeligheden uden for vores bevidste tænkning.

At gå i hypnose er en dagligdags foreteelse som mange oplever i hverdagen som en slags passiv hypnose - det at falde i staver er fx en passiv hypnose. Det at køre i bil på motorvejen og et øjeblik være bevidst "væk" men stadig være i kontrol er ligeledes passiv hypnose.

Du kan ikke hypnotiseres mod din vilje!

Når man bliver hypnotiseret er tilstanden den samme, men nu er der en AKTIV underbevidst kommunikation mellem den der bliver hypnotiseret og den der hypnotiserer. Dette gør at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke. Og - ingen kan hypnotiseres imod deres egen vilje.

Er der risiko for at hænge fast i hypnosen?

Alle kommer ud af hypnosen igen. Det er ikke muligt, at blive fanget i hypnosen. Du er fuldt ud i stand til at vågne, så snart du ønsker det, hvis du fx ikke føler dig tryg ved det jeg siger. Det værste der kan ske, er at du falder i søvn, men så vækker vi dig igen.

Næsten alle kan hypnotiseres

En generel regel er, at alle der har tillid til den, der skal hypnotisere og kan koncentrere sig om at tælle fra 1-10, har koncentration nok til at kunne hypnotiseres. Dog findes der undtagelser. Børn fra ca. 6 år afhængig af modenhed kan hypnotiseres. Normalt vil hypnoterapeuter ikke arbejde med psykotiske, udviklingshæmmede eller stærkt paranoide mennesker.

Forskellen på en hypnotisør og en hypnoterapeut

En hypnoterapeut er en hypnotisør, som udover at kunne hypnotisere og give suggestioner også kan arbejde terapeutisk under hypnose. En hypnoterapeut benytter sig af mange terapeutiske redskaber, som allerede er "opfundet" for at lave en følelsesmæssig ændring i klienten. På den måde kan en hypnoterapeut introducere hypnogestalt, indre barn terapi, parts terapi, partsmægling, sorgterapi, kognitiv psykologi, adfærdsregulerende terapier, forestillings teknikker m.v.