Hypnoterapi kan anvendes i forbindelse med en lang række sygdomme, tilstande, vaner og følelser. Hypnoterapi anvendes i alt fra skadestuer – over ambulante behandlinger – til tandlægehuse. Generelt kan man opdele hypnoterapiens anvendelse i to kategorier: smertebehandling og behandling, der ikke er smerterelateret.

Hypnoterapi erstatter ikke lægen eller lægeordineret medicin, og er du under lægelig behandling, kræver vi altid samtykke fra din læge før du går i behandling.

Smertebehandling og hypnoterapi

Hypnoterapi kan ifølge eksperterne mindske den frygt eller angst, nogle mennesker har forud for et besøg hos tandlægen eller en operation på et hospital. Her bruges hypnoterapi, som et middel til smertebehandling.
 
I denne forbindelse kan en hypnoterapeut lære sin patient teknikker til selvregulering. For eksempel kan en patient, der lider af gigt, lære at kontrollere og ligefrem “skrue ned” for smerten (som på en radio).
 
Desuden kan hypnoterapi anvendes til at håndtere kroniske smerter, lidelser og sygdomme. Selv-hypnose kan fremhæve følelsen af kontrol, som ofte mangler ved patienter med kroniske tilstande.

Øvrige anvendelser

Den anden side af hypnoterapien handler mere om at bearbejde vaner, mentaliteter, følelser og oplevelser som f.eks. traumer. I denne forbindelse er hypnoterapi især anvendeligt til behandling af problematikker inden for følgende kategorier:

  • Tanker og ideer
  • Fobier
  • Følelser
  • Vaner

Læs mere her på hjemmesiden om hvordan vi hos MEDURA Hypnoterapi kan hjælpe dig ved hjælp af hypnoterapi og smertebehandling.

En del mennesker lider af en depression og tallet er stadig sigende. Du kan føle dig helt modløs over selv små opgaver, og helt energi forladt. Dvs. at selv små ting i hverdagen er uoverkommelige. Nogle vælger at få hjælp fra lægen i form af medicin, men det kan have nogle ubehagelige bivirkninger. Medicin er symptombehandlende og ikke årsagsbehandlende.

Læs mere …

Når man taler om fobi - fobier, taler man om en angst- og frygtreaktion, hvor såvel krop, følelser og tanker er i alarmberedskab og sender panikbølger igennem systemet. En fobi - en fobisk reaktion kendetegner sig dermed ved at være mere end et almindeligt ubehag. Den kendetegnes ved, at personen har en vedvarende frygt for det, der kan udløse fobien, og når personen blot tænker på det, vedkommende er bange for, er reaktionen mærkbar.

Lær at leve med din angst eller fobi

Ligeledes kendetegner en fobi sig ved, at personer med en fobi begynder at undgå situationer, hvor det, der udløser fobien, er til stede. Det er en ubevidst lagring af en oplevelse i underbevidstheden, ofte i en megen tidlig alder. Her kan 5-Path hypnose hjælpe dig til at få det med denne fobi som du ønsker det. Det vil sige, at den kan fjernes eller justeres til den viden du har nu, så den passer med den virkelighed du lever i nu. Ved at gøre det, sætter du dig selv fri til at leve dit liv, som du gerne vil.

Faktisk bliver mange overrasket over hvor hurtigt og nemt det er slippe disse ubehagelige mønstre. Fordi de fleste har været angste eller fobiske i lang tid og har måske prøvet alt muligt andet, uden den store effekt.
 

 


 

Er du kørt fast i et mønster, hvad enten det er rygning, vægtproblemer, stress, fobier, traumer, lavt selvværd eller angst? så ligger der muligvis i hypnoterapien en mulighed for dyb fysisk, mental og følelsesmæssig healing. En mulighed som er tilgængelig for de fleste mennesker.

Alle vores reaktionsmønstre og overbevisninger er indlærte gennem livet, og på indlæringstidspunktet er det overlevelsesstrategi, en måde at passe bedst muligt på os selv. De første indlæringer er typisk kopireaktion fra eksempelvis vores forældre, derefter kommer så vores egne oplevelser, samt det vi tænker os til. Hvor godt og hurtigt vi indlærer, afhænger af hvem eller hvad vi lærer fra på det pågældende tidspunkt.

Man kunne sammenligne os med en computer, hvor det underbevidste sind er er det der ligger på harddisken, og det bevidste sind er det vi ser på skærmen. Et nyfødt barn svarer altså til en ny computer. Styresystemerne er der, men programmerne skal først lægges på. Og ofte er det sådan, at vi henter programmer alle mulige steder fra. Vi ønsker selvfølgelig gennemtestede og førsteklasses programmer, men ind imellem smutter der nogle andre programmer ind, og måske har de virus med. Så begynder maskinen at drille og gør ikke det vi beder den om.

Præcis det samme sker der med os mennesker, der smutter ind imellem nogle uhensigtsmæssige mønstre ind, fordi vi har været åbne for indlæring. Men indlæring kan både være begrænsende og støttende. Eksempler på begrænsende indlæring kunne være fobier, afhængighed, spiseforstyrrelser osv. Det der giver os reaktionsmønstre og overbevisninger, som spænder ben for, at vi kan være den bedste udgave af os selv. Støttende indlæring/aflæring kunne f.eks. være terapi i hypnose. Hypnose/hypnoterapi kan i mange tilfælde være et fantastisk og hurtigt redskab til at skabe adfærdsændring.
 

Lavt selvværd kan defineres som en negativ vurdering af eget værd som menneske - altså som en negativ selvopfattelse. Ofte hænger lavt selvværd sammen med manglende selvtillid, som er en manglende tro på egne evner eller færdigheder, som kan give anledning til decideret angst og depression.

Lavt selvværd kan på den måde medføre, at man har svært ved at knytte sig til andre mennesker, undgår eller har det skidt med andre mennesker og eksamener. Omvendt kan lavt selvværd også medføre, at man er drevet af frygt for ikke at være god nok, og derfor hænger man hårdt i, forsøger at være perfekt i alt, gøre alle tilfredse og generelt klare sig fejlfrit.

Lavt selvværd er ofte karakteriseret ved tanker som "Er jeg nu god nok?", "Hvad synes de nu om det?", "Gjorde jeg det godt nok?" eller leveregler som "Hvis jeg ikke er 100 % perfekt, er jeg en fiasko".

Vi hjælper dig til bedre selvværd/selvtillid

Hos MEDURA Hypnoterapi arbejder vi både med din selvtillid og dit selvværd for at styrke dig på begge områder. Vi fokuserer primært på selvværdet, da det er langt vigtigere end selvtilliden, som meget nemmere opbygges, når selvværdet er iorden. Via hypnoterapi kan vi gå tilbage i tid og rydde op i gamle negative følelser og oplevelser. Samtidig lærer vi dig, at holde mere af dig selv, respektere dig selv mere og give dig selv mere kærlighed.

Herudover gør vi dig mere fokuseret på, at opnå dine mål, forbedre dit liv, motivere dig mere til, at opnå dine mål. Vi sørger for, du både kommer til at tro på, at du kan opnå dine mål og at du fortjener, at opnå dem.

Opbygning af selvværd er en proces, som for alle mennesker fortsætter hele livet, men man kan styrke det virkelig meget på kort tid med hypnose og hypnoterapi. Du kan lære selvhypnose, så du selv kan fortsætte og yderligere forstærke din positive udvikling for dig selv.

Selvværd og selvtillid er, den vigtigste og mest betydningsfulde problemstilling et menneske overhovedet har, fordi det er så vigtigt for, hvor godt man har det og hvor lykkelig man er.

Side 1 ud af 3